Instytut Logistyki i Magazynowania

ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

tel: 61 850 49 61 lub 61 666 48 58
fax: 61 852 63 76

kontakt@e-bit.edu.pl

Zarejestrowany w Poznaniu pod numerem KRS: 0000052866
REGON: 000018603
NIP: 777-00-20-410


Konto bankowe:

Bank Zachodni WBK S.A.
39 1090 1362 0000 0000 3601 7908


  • e-learning
  • szkolenia logistyczne
  • kursy logistyka
  • e-gospodarka
  • szkolenia z logistyki
  • logistyka