Europejska infrastruktura i sieć logistyczna

Kurs e-learning: Europejska infrastruktura i sieć logistyczna
czas szkolenia 14h | cena 308 zł

O kursie

Kurs w zwarty i kompleksowy sposób prezentuje ogół zagadnień dotyczących funkcjonowania, rozwoju i zasad wykorzystania europejskiej infrastruktury transportowej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej dla elastycznego podejmowania decyzji dotyczących przepływu ładunku w europejskiej sieci logistyczno-transportowej.

Dla kogo?

 • pracownicy działów logistyki
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki

Zawartość

 • europejskie korytarze transportowe
 • infrastruktura transportu kolejowego
 • sieć AGR
 • Masterplan europejskiej sieci dróg wodnych
 • węzłowa infrastruktura logistyki
 • ujednolicanie infrastruktury europejskiej
 • aspekty organizacyjne sieci logistycznych

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • posługiwać się wiedzą na temat europejskich korytarzy transportowych
 • znać aktualny stan i perspektywy rozwoju oraz zróżnicowanie transportowej infrastruktury punktowej i liniowej w Europie
 • znać rozwiązania organizacyjne, przepisy prawne, stosowane technologie w odniesieniu do różnych gałęzi transportu i sposobów przepływu ładunku, w europejskiej sieci węzłów logistycznych
 • znać aspekty organizacyjne sieci logistycznych, ich funkcjonowanie i metody zarządzania sieciami.


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka