E-learning - to nauka na odległość wykorzystująca Internet oraz odpowiednio przygotowany materiał dydaktyczny - kurs.

Uczestnik kursu sam wybiera tempo dostarczania wiedzy, decydując, kiedy rozpocząć i zakończyć kurs. Daje to pełen komfort nauki, wpływa na bezstresowy jej przebieg i wymierny efekt szkolenia.


Zalety e-learningu:
 • elastyczny dostęp do szkolenia przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
 • dowolne miejsce i czas nauki
 • dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb uczącego się
 • brak kosztów dojazdu na szkolenia
 • wysoka skuteczność nauki dzięki zastosowaniu min. multimediów w szkoleniu
 • możliwość analizowania postępów w nauce


Korzyści dla firm:
 • szkolenie rozproszonych geograficznie grup pracowników
 • redukcja kosztów (brak kosztów delegacji, noclegu, wyżywienia i materiałów drukowanych)
 • zwiększenie wydajności pracy – pracownik może szkolić się w miejscu pracy


Szkolenia e-learning są elementem budującym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, korzysta z nich już 90% amerykańskich firm, które zaobserwowały, że oszczędności w budżecie przeznaczonym na ten cel sięgają 75%.


 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka