My First Steps in Logistics

Kurs e-learning: My First Steps in Logistics
czas szkolenia 14h | cena 274 zł

O kursie

Kurs nauki języka angielskiego dla logistyków - pozwala uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów i korespondencji z anglojęzycznymi kontrahentami pracującymi w działach logistyki. Atuty e-szkolenia to: interesujące teksty i żywe dialogi pokazujące w kontekście znaczenie wyrazów i zwrotów, nagrania wykonane przez native speakerów – do nauki prawidłowej wymowy z możliwością wielokrotnego odsłuchania, podręczny słownik z nagraniami, szeroka gamy ćwiczeń do realizacji on-line, materiały dodatkowe w formie PDF, możliwość skorzystania z aplikacji edukacyjnej, która została przygotowana na system Android oraz 60 dniowy dostęp do szkolenia.

Dla kogo?

 • pracowników działów logistyki, magazynów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy
 • osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie zarządzania logistyką
 • osób przygotowujących się do pracy w działach logistyki
 • uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk
 • studentów logistyki
 • osób zainteresowanych poszerzaniem umiejętności językowych

Zawartość

Kurs jest przeznaczony dla osób znających język angielski na poziomie średniozaawansowanym i został przygotowany na podstawie 5 pierwszych rozdziałów podręcznika „My logistics. Język angielski dla logistyków” autorstwa A. Matulewska, M. Matulewski:

 • Zarządzaniem logistyką - podstawowe terminy i definicje
 • Moja praca
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Moja firma
 • W biurze

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • znać podstawową terminologię logistyczną w języku angielskim
 • opowiedzieć o pracy specjalistów w logistyce
 • przygotować swoje CV i list motywacyjny
 • swobodnie komunikować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej do działów logistyki
 • przygotować zamówienie i prowadzić korespondencję w tym zakresie


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka