Logistyka eksploatacji

Kurs e-learning: Logistyka eksploatacji
czas szkolenia 16h | cena 352 zł

O kursie

Kurs pozwala zapoznać się z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w utrzymaniu złożonych systemów technicznych.

Dla kogo?

 • pracownicy działów utrzymania ruchu, produkcji i logistyki
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki

Zawartość

 • istota logistyki utrzymania systemów technicznych
 • model cyklu życia systemu technicznego
 • koncepcja wspomagania logistycznego
 • planowanie utrzymania systemu technicznego
 • naprawy a działalność zapobiegawcza – istota i znaczenie
 • wybór sposobu utrzymania systemu technicznego
 • określenie zapotrzebowania na części zamienne

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • posługiwać się ogólną wiedzą na temat logistyki utrzymania systemów technicznych
 • zaplanować utrzymanie systemu technicznego
 • znać istotę i znaczenie napraw i działań zapobiegawczych
 • przygotować zapotrzebowanie na części zamienne


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka