Analiza i reengineering procesów informacyjnych

Kurs e-learning: Analiza i reengineering procesów informacyjnych
czas szkolenia 50h | cena 560 zł

O kursie

Kurs jest zaprojektowany w celu przygotowania uczestników kursu do rozwiązywania problemów optymalizacji w biznesie, zwiększenia efektywności procesów i systemów gospodarczych, jak również zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa oraz polepszenia wyniku działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 • pracownicy działów logistyki i informatyki
 • kadra zarządzająca firmy
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki

Zawartość

 • analiza procesów informacyjnych na podstawie procesów biznesowych
 • mapowanie procesów gospodarczych na procesy informacyjne
 • synteza procesów informacyjnych
 • planowanie, prognozowanie i symulacja informacyjnych procesów gospodarczych
 • projektowanie procesów biznesowych metodą UML
 • metodyka BPR (Business Process Reengineering)
 • metody wypracowania decyzji i algorytmy decyzyjne - systemy wspomagania decyzji, systemy eksperckie

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • znać zasady oraz etapy analizy i syntezy procesów informacyjnych
 • wykazać się znajomością zasad i metod planowania, projektowania procesów informacyjnych
 • wykazać się znajomością zasad i metod, jak również narzędzi do symulacji procesów biznesowych
 • wykazać się znajomością zasady projektowania procesów biznesowych za pomocą IDEF i UML (Unified Modelling Language)
 • znać metodykę BPR (Business Process Reengineering)
 • znać zasady i procedury pomiaru, kontroli i usprawniania procesów informacyjnych
 • wykazać się znajomością zasad opracowania decyzji


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka