E-finanse

Kurs e-learning: E-finanse
czas szkolenia 20h | cena 360 zł

O kursie

Kurs aktualizuje, uzupełnienia i poszerza wiedzę na temat zastosowania elektronicznych kanałów dostępu do usług finansowych dla firm oraz obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia handlu i świadczenia usług przez Internet. Pozwala nabyć podstawą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka działalności.

Dla kogo?

 • działów finansowo - księgowych
 • zatrudnieni w sprzedaży i marketingu

Zawartość

 • charakterystyka elektronicznych kanałów dostępu do usług finansowych
 • omówienie e-bankowości
 • usługi ubezpieczeniowe realizowane drogą elektroniczną
 • reklama i promocja w Internecie
 • e-inwestowanie

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • znać obszary zastosowania narzędzi elektronicznych w finansach
 • znać obszary wymagań dla e-bankowości
 • potrafić porównać efektywność ubezpieczeń on-line i tradycyjnych
 • znać narzędzia marketingu on-line


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka