E-logistyka

Kurs e-learning: E-logistyka
czas szkolenia 20h | cena 440 zł

O kursie

Kurs poszerza wiedzę uczestników szkolenia i pozwala im nabyć praktyczne umiejętności w zakresie organizacji działań logistycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych.

Dla kogo?

 • pracownicy działów logistyki, zaopatrzenia, sprzedaży i informatyki
 • zatrudnieni w promocji i reklamie

Zawartość

 • wsparcie logistyczne w procesie dystrybucji
 • inteligentne systemy transportowe i ich wykorzystanie w firmie
 • internetowe platformy współpracy
 • przegląd oprogramowania wspomagającego zarządzanie logistyką
 • metody pomiaru skuteczności i efektywności działań logistycznych przedsiębiorstwa

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • znać podstawowe koncepcje organizacyjne w logistyce
 • znać usprawnienia teleinformatyczne w procesie transportu
 • znać możliwości internetowych platform współpracy
 • potrafić wskazać warunki wyboru oprogramowania dla logistyki w firmie
 • umieć zastosować wskaźniki do oceny uzyskanych korzyści działań logistycznych firmy


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka