System elektronicznego zaopatrzenia E-procurement

Kurs e-learning: System elektronicznego zaopatrzenia E-procurement
czas szkolenia 20h | cena 400 zł

O kursie

Kurs pozwala uzyskać ogólną wiedzę z zakresu e-Procurement oraz zaznajamia z podstawowymi funkcjami i procesami. Propaguje nowe formy organizacji zaopatrzenia i przekazuje informacje związane z platformą eHandel.

Dla kogo?

 • pracownicy działów produkcji, zaopatrzenia, logistyki i informatyki
 • członkowie i kierownicy zespołów wdrożeniowych
 • analitycy zajmujący się gospodarką materiałową

Zawartość

 • przedstawienie zarządzania procesami back-office
 • rozwiązania integrujące podstawowe procesy zaopatrzeniowe firmy z systemami dostawców
 • przegląd sieciowych platform handlowych
 • elektroniczne formy płatności dla przedsiębiorstw
 • aspekty prawne
 • efektywność e-Procurement

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • znać procesy back-office
 • znać rozwiązania integrujące podstawowe procesy zaopatrzeniowe
 • znać sieciowe platformy handlowe
 • znać aspekty formalno - prawne transakcji w Internecie
 • znać korzyści z zastosowania e-Procurement


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka