Elektroniczna obsługa zamówień (e-Fulfilment)

Kurs e-learning: Elektroniczna obsługa zamówień (e-Fulfilment)
czas szkolenia 20h | cena 400 zł

O kursie

Kurs przybliża podstawowe pojęcia e-Fulfilment. Systematyzuje i poszerza wiedzę uczestników pod kątem zagadnień zastosowania nowych technik teleinformatycznych w procesach realizacji zamówień. Przygotowuje uczestników do profesjonalnej obsługi zamówień.

Dla kogo?

 • pracownicy działów produkcji, logistyki i informatyki
 • zatrudnieni w sprzedaży i marketingu

Zawartość

 • definicja i zadania
 • przedstawienie funkcjonowania zintegrowanego systemu e-Fulfilment
 • elektroniczne formy płatności
 • trendy w zarządzaniu sprzedażą
 • omówienie aspektów prawnych transakcyjnego zastosowania Internetu w procesach sprzedaży
 • efektywność e-Fulfilment

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • znać standardy łatwej i efektywnej kosztowo współpracy z klientem
 • potrafić wskazać działania w celu zintegrowania zarządzania sprzedażą
 • znać elektroniczne formy płatności
 • znać aspekty prawne transakcji w Internecie
 • potrafić poprawić standard obsługi klienta


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka