Sprzedaż w Internecie

Kurs e-learning: Sprzedaż w Internecie
czas szkolenia 20h | cena 400 zł

O kursie

Kurs pozwala zrozumieć procesy dokonywania sprzedaży przez Internet. Przybliża techniki obsługi klienta przez Internet, w tym: zdobywanie klienta i zawieranie korzystnych transakcji handlowych jest podpowiedzią jak zidentyfikować szanse i zagrożenia sprzedaży przez Internet.

Dla kogo?

Osoby odpowiedzialne za sprzedaż, marketing i promocję przedsiębiorstwa.

Zawartość

 • podstawy handlu elektronicznego
 • standardy obsługi e-klienta
 • omówienie trendów w sprzedaży on-line
 • nowoczesne sposoby prowadzenia biznesu w Internecie
 • narzędzia elektronicznego handlu

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • znać podstawy handlu elektronicznego
 • potrafić stworzyć koncepcję systemy obsługi klienta on-line
 • znać rozwiązania CRM
 • znać specyfikę systemów ERP
 • znać narzędzia handlu elektronicznego


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka