Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych

Kurs e-learning: Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych
czas szkolenia 28h | cena 616 zł

O kursie

Kurs jest zaprojektowany w celu przygotowania uczestników kursu do rozwiązywania problemów optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zwiększenia efektywności procesów i systemów gospodarczych, jak również zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa oraz polepszenia wyniku działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 • pracownicy działów produkcji, logistyki i informatyki
 • kadra zarządzająca firmy
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki

Zawartość

 • rola i miejsce zintegrowanych systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, opis i ocena procesów biznesowych a funkcjonalność systemu informacyjnego
 • podział oprogramowania
 • architektura zintegrowanego systemu informatycznego klasy MRPII/ERP
 • rola technologii baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • metody i techniki projektowania systemów informacyjnych zarządzania, cykl życia i rozwoju systemu SDLC
 • wykorzystanie technologii internetowych i intranetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • architektura systemu zintegrowanego Nowej Ekonomii – ERPII
 • wspieranie zarządzania relacjami z klientami CRM w systemach informacyjnych
 • zarządzanie łańcuchami dostaw SCM, w systemach informacyjnych
 • problemy wdrażania systemów zintegrowanych w przedsiębiorstwie
 • efekty i bariery wdrażania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • zrozumieć konieczność pełnej i zintegrowanej informatyzacji przedsiębiorstwa i być w stanie określić potrzeby informacyjne
 • znać technologie IT, które wspierają zarządzanie firmą produkcyjną
 • znać struktury i funkcjonalności zintegrowanych systemów informacji MRPII / klasy ERP
 • być w stanie określić potrzeby i wymagania użytkowników w temcie zintegrowanych systemów informacji wspomagających zarządzanie firmą produkcyjną
 • znać rozwiązania i technologie oferowane przez zintegrowane systemy nowej gospodarki ERPI, w tym możliwości wykorzystania technologii internetowych w przetwarzaniu infrmacji
 • znać funkcjonowanie i możliwości zastosowania systemów zarządzania relacjami z klientami klasy CRM
 • znać możliwości funkcjonalne i stosowania Suply Chain Management SCM, w tym model SCOR, platformy wymiany danych, technologie informatyczne wspierające SCM, technologie identyfikacji radiowej RFID


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka