Zarządzanie magazynami

Kurs e-learning: Zarządzanie magazynami
czas szkolenia 19h | cena 418 zł

O kursie

Kurs to kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą maszynom i urządzeniom spotykanym w gospodarce magazynowej. Szkolenie dotyczy również procesów związanych z magazynowaniem i jest uzupełnieniem wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw.

Dla kogo?

 • pracowników działów logistyki, magazynów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy
 • osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie zarządzania magazynem

Zawartość

 • Infrastruktura magazynowa (pojęcia wprowadzające)
 • Urządzenia do składowania (podział i rodzaje urządzeń do składowania)
 • Środki transportu wewnętrznego (podział i charakterystyka rodzajów transportu wewnętrznego)
 • Zarządzanie magazynem (pojęcia podstawowe, rodzaje i funkcje magazynu)
 • Podstawowe fazy procesu magazynowania (omówienie podstawowych faz procesu magazynowania)
 • Wyposażenie magazynu (regały do składowania i środki transportowe)
 • Technologie magazynowania (technologie przyjęć, składowania, kompletacji, wydań towarów, magazynowy system informacyjne)

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • znać funkcję i miejsce magazynu w systemie logistycznym
 • znać podstawowe rodzaje magazynów
 • znać istotne elementy podstawowych faz procesu magazynowania
 • znać podstawowe wyposażenie magazynu w środki techniczne
 • potrafić zidentyfikować podstawowe technologie magazynowania
 • znać podstawowe informacje na temat magazynowych systemów informacyjnych


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka