Centra logistyczne

Kurs e-learning: Centra logistyczne
czas szkolenia 12h | cena 264 zł

O kursie

Niniejszy kurs poświęcono najważniejszym aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych. oparty o doświadczenia praktyczne stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw. Kurs stanowi także pewnego rodzaju kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą funkcjonowaniu i tworzeniu centrów logistycznych. Zawiera przykłady europejskich i polskich rozwiązań w tym zakresie.

Dla kogo?

 • menadżerowie
 • pracownicy działów transportu, spedycji, logistyki
 • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie

Zawartość

 • Pojęcia podstawowe
 • Centra logistyczne a transport intermodalny
 • Przykłady rozwiązań centrów logistycznych
 • Planowanie i wybór lokalizacji
 • Podstawowe modele tworzenia centrów logistycznych

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie
 • znać zasady ustalenia cen usług transportowych
 • znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa
 • znać akty prawne dotyczące transportu
 • znać standardy w procesach transportowych
 • rozumieć ideę transportu kombinowanego
 • umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym
 • znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego
 • znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa w transporcie


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka