Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kurs e-learning: Zarządzanie łańcuchem dostaw
czas szkolenia 16h | cena 352 zł

O kursie

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na strategiczne planowanie elementów uczestniczących w łańcuchu dostaw czyli zarządzaniu logistyką łańcucha. Dzięki temu uczestnik będzie wiedział jak integrować kluczowe procesy biznesowe takie jak zaopatrzenie, produkcja, koprodukcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności i wymaganego poziomu obsługi klienta.

Dla kogo?

 • pracowników działów logistyki, zakupów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie łańcucha dostaw

Zawartość

 • Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw – (analiza otoczenia przedsiębiorstwa, diagnozowanie potrzeb i barier integracji przedsiębiorstw, zdefiniowanie łańcucha dostaw, omówienie celu integracji i przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw)
 • Planowanie i projektowanie łańcucha dostaw (m.in. wymagania łańcucha dostaw, planowanie przepływu ładunku i zasobów dystrybucji w łańcuchu dostaw, optymalizacja alokacji zapasów, projektowanie systemów logistycznych)
 • Integracja systemów informacyjnych i informatycznych w łańcuchu dostaw (m.in., przepływ danych w łańcuchu dostaw, integracja procesów, korzyści z integracji procesów)
 • Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw (zasady tworzenia planów i harmonogramów działań w łańcuchu dostaw, analiza działania łańcucha, wskaźniki i mierniki systemów logistycznych,)

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • potrafić dokonać analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w kontekście łańcucha dostaw
 • potrafić zaplanować i zaprojektować łańcuch dostaw
 • znać systemy wymiany informacji w łańcuchu dostaw
 • znać zasady zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka