Zarządzanie zapasami

Kurs e-learning: Zarządzanie zapasami
czas szkolenia 26h | cena 572 zł

O kursie

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na zarządzanie zapasami. Kurs dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu

Dla kogo?

Dla pracowników działów logistyki, zakupów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy umożliwiające zdobycie i utrwalenie wiadomości teoretycznych i poznanie ich praktycznych zastosowań

Zawartość

 • podstawowe problemy zarządzania zapasami – pojęcia wprowadzające
 • popyt (analiza, prognozowanie, losowa zmienność popytu w cyklu uzupełniania zapasu)
 • określanie poziomu obsługi klienta
 • zapas zabezpieczający - wyznaczanie zapasu zabezpieczającego i przykłady obliczeń
 • podstawowe systemy uzupełniania zapasu (obliczanie głównych parametrów systemu opartego na poziomie informacyjnym i przeglądzie okresowym, zasady uzupełniania zapasów w systemach ciągłym i okresowym, przypadki zastosowań systemu, przykłady modyfikacji systemu)
 • optymalizacja wielkości zapasu rotującego (przykłady i wykorzystanie wskaźników do optymalizacji)

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • potrafić zracjonalizować i zoptymalizować działania firmy związane z analizą, monitorowaniem oraz oceną utrzymywanego poziomu zapasów
 • analizować sprzedaż i przewidywać przyszłe wielkości popytu oraz tworzyć prognozy zakupowe
 • identyfikować oraz wykorzystywać w praktyce metody budowania wielkości zamówień
 • znać zasady oceny poziomu zadowolenia klienta


Dodaj do koszyka Uzupełniająca oferta Instytytu Logistyki i Magazynowania

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka