Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych

Kurs e-learning: Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych
czas szkolenia 50h | cena 380 zł

O kursie

Interaktywny kurs ma na celu omówienie podstawowych zasad rządzących logistyką dystrybucyjną oraz praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

Dla kogo?

 • pracownicy działów logistyki
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki

Zawartość

 • istota dystrybucji, jej zadania, funkcje i formy
 • rodzaje kanałów dystrybucji i przedsiębiorstw dystrybucyjnych
 • problemy logistyczne przedsiębiorstw handlu detalicznego
 • planowanie zapotrzebowania dystrybucji
 • problemy logistyczne producentów – dystrybutorów własnej produkcji
 • współpraca dystrybutorów w kanałach dystrybucji

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • posługiwać się ogólną wiedzę na temat handlu detalicznego i hurtowego a także procesów logistycznych z nimi związanych
 • znać różnorodne formy, funkcje i zastosowanie procesów dystrybucyjnych
 • znać narzędzia i metody stosowane w planowaniu dystrybucyjnym


Dodaj do koszyka

 • e-learning
 • szkolenia logistyczne
 • kursy logistyka
 • e-gospodarka
 • szkolenia z logistyki
 • logistyka