Elektroniczna obsługa zamówień (e-Fulfilment)

Kurs przybliża podstawowe pojęcia e-Fulfilment. Systematyzuje i poszerza wiedzę uczestników pod kątem zagadnień zastosowania nowych technik teleinformatycznych w procesach realizacji zamówień. Przygotowuje uczestników do profesjonalnej obsługi zamówień.My First Steps in Logistics
Kurs nauki języka angielskiego
dla logistyków - pozwala uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów i korespondencji z anglojęzycznymi kontrahentami pracującymi w działach logistyki. Atuty e-szkolenia to: interesujące teksty i żywe dialogi pokazujące w kontekście znaczenie wyrazów i zwrotów, nagrania wykonane przez native speakerów – do nauki prawidłowej wymowy z możliwością wielokrotnego odsłuchania, podręczny słownik z nagraniami, szeroka gamy ćwiczeń do realizacji on-line, materiały dodatkowe w formie PDF, możliwość skorzystania z aplikacji edukacyjnej, która została przygotowana na system Android oraz 60 dniowy dostęp do szkolenia.


Korzystne rozwiązanie dla osób chcących

poznać tajemnice kodów kreskowych, technologii i rozwiązań GS1. Dzięki połączeniu 7 e-kursów w 1 pakiet możemy oferować go w interesującej cenie 559 zł. W ten sposób każdy uczestnik szkoleń może zaoszczędzić 246 zł. Ukończenie wszystkich szkoleń tego pakietu gwarantuje otrzymanie Międzynarodowego Certyfikatu "Certificate of Completion”, sygnowanego przez Global Office w Brukseli. Zdobądź zaawansowane umiejętności i międzynarodowy certyfikat, rozpocznij szkolenie!Webcasty serii webinarów GS1
Webinary GS1 są realizowane

przez profesjonalnych trenerów GS1, którzy dbają o to, aby odbiorca zawsze był na bieżąco z najnowszymi technologiami w zakresie standardów systemu GS1. Nagrania z serii webinarów GS1 zostały przygotowane w formie webcastów, które można odtworzyć w szkoleniu e-learningowym po wykupieniu do niego dostępu. Webcasty zostały dodatkowo wzbogacone w profesjonalne materiały szkoleniowe. Atutem dla uczestników webinarów lub osób, które zrealizują szkolenie e-learningowe jest potwierdzenie nabytej wiedzy w postaci certyfikatu ukończenia serii webinarów GS1.Zarządzanie zapasami
Szkolenie umożliwia uzyskanie
podstawowej wiedzy pozwalającej na zarządzanie zapasami. Kurs dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu


Zarządzanie magazynami
Kurs to kompendium wiedzy,
w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą maszynom i urządzeniom spotykanym w gospodarce magazynowej. Szkolenie dotyczy również procesów związanych z magazynowaniem i jest uzupełnieniem wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw.


Zarządzanie transportem
W kursie przedstawione zostały
najnowsze rozwiązania związane z aspektami finansowymi i ekonomicznymi pozwalające na planowanie oraz organizację transportu w firmie. Kurs zawiera także akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.


Zarządzanie łańcuchem dostaw
Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej
wiedzy pozwalającej na strategiczne planowanie elementów uczestniczących w łańcuchu dostaw czyli zarządzaniu logistyką łańcucha. Dzięki temu uczestnik będzie wiedział jak integrować kluczowe procesy biznesowe takie jak zaopatrzenie, produkcja, koprodukcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności i wymaganego poziomu obsługi klienta.


Centra logistyczne
Niniejszy kurs poświęcono najważniejszym
aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych. oparty o doświadczenia praktyczne stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw. Kurs stanowi także pewnego rodzaju kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą funkcjonowaniu i tworzeniu centrów logistycznych. Zawiera przykłady europejskich i polskich rozwiązań w tym zakresie.


E-logistyka
Kurs poszerza wiedzę uczestników
szkolenia i pozwala im nabyć praktyczne umiejętności w zakresie organizacji działań logistycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych.


Logistyka eksploatacji
Kurs pozwala zapoznać się z
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w utrzymaniu złożonych systemów technicznych.


Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych
Interaktywny kurs ma na celu
omówienie podstawowych zasad rządzących logistyką dystrybucyjną oraz praktycznych rozwiązań w tym zakresie.


Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych
Kurs jest zaprojektowany
w celu przygotowania uczestników kursu do rozwiązywania problemów optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zwiększenia efektywności procesów i systemów gospodarczych, jak również zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa oraz polepszenia wyniku działalności gospodarczej.


Europejska infrastruktura i sieć logistyczna
Kurs w zwarty i kompleksowy
sposób prezentuje ogół zagadnień dotyczących funkcjonowania, rozwoju i zasad wykorzystania europejskiej infrastruktury transportowej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej dla elastycznego podejmowania decyzji dotyczących przepływu ładunku w europejskiej sieci logistyczno-transportowej.


E-finanse
Kurs aktualizuje, uzupełnienia
i poszerza wiedzę na temat zastosowania elektronicznych kanałów dostępu do usług finansowych dla firm oraz obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia handlu i świadczenia usług przez Internet. Pozwala nabyć podstawą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka działalności.


Sprzedaż w Internecie
Kurs pozwala zrozumieć procesy
dokonywania sprzedaży przez Internet. Przybliża techniki obsługi klienta przez Internet, w tym: zdobywanie klienta i zawieranie korzystnych transakcji handlowych jest podpowiedzią jak zidentyfikować szanse i zagrożenia sprzedaży przez Internet.


System elektronicznego zaopatrzenia E-procurement
Kurs pozwala uzyskać ogólną wiedzę
z zakresu e-Procurement oraz zaznajamia z podstawowymi funkcjami i procesami. Propaguje nowe formy organizacji zaopatrzenia i przekazuje informacje związane z platformą eHandel.


Analiza i reengineering procesów informacyjnych
Kurs jest zaprojektowany w celu przygotowania
uczestników kursu do rozwiązywania problemów optymalizacji w biznesie, zwiększenia efektywności procesów i systemów gospodarczych, jak również zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa oraz polepszenia wyniku działalności gospodarczej.
  • e-learning
  • szkolenia logistyczne
  • kursy logistyka
  • e-gospodarka
  • szkolenia z logistyki
  • logistyka